Datortomogrāfijas kabinets - Gulbene

 

DT izmeklējums pieejams:

   • Valsts piešķirtā finansējuma ietvaros ar ģimenes ārsta norīkojumu,
      kuram ir līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu.

           Pacienta iemaksas apmērs:
           DT izmeklējums bez i/v kontrastēšanas – 14.23 eur;
           DT izmeklējums ar i/v kontrastēšanu – 21.34 eur;

   • Par maksu;
   • Uzrādot apdrošināšanas polisi
      (ņemot vērā apdrošināšanas polises programmu).

Slēdziens tiek saņemts līdz piecām darba dienām.

SPECIĀLISTI:


Ženija Priedeslaipa

Gulbenes filiāles vadītāja
Radiologa asistents


Lilija Vasiļjeva

Radiologa asistents


Marina Zaķe

Radiologs diagnosts


Sarmīte Seļicka

Radiologs diagnosts

KONTAKTI

 

Upes iela 1, Gulbene, LV – 4401

(SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” telpās)

+371 64471590

+371 20208566

MR kabineti:
  RĪGAVALMIERALIEPĀJA 
  JELGAVA | KULDĪGA | JĒKABPILS

DT kabineti:
  GULBENELIEPĀJA | SALDUS | KULDĪGA

  SIGULDA

Sirds funkcionālie izmeklējumi:
  GULBENEKULDĪGA

Mamogrāfija: SALDUS | KULDĪGA

Rentgens: SALDUS | KULDĪGA | AIZPUTE

Osteodensitometrija: KULDĪGA

USG kabineti: KULDĪGA | AIZPUTE

ATTĀLINĀTĀS DIAGNOSTIKAS CENTRS

Visās SIA „Vizuālā diagnostika” filiālēs tiek nodrošināta vides pieejamība
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

CENRĀDIS

 

 


KONTAKTI

 

 

JAUNUMI

 

 

 

Mūsu partneri:

Mēs sadarbojamies ar: